Efter valet.

Ja nu har det snart gått 2 veckor sen svenska folket sa sitt i valet. Man kan säga mycket om resultatet, , men vad som skrämmer mig mest är att det numer finns 2 ytterlighetspartier i riksdag. Nu har vi både gamla kommunister och dessutom blev smygrasisterna SD invalda också. Den som gått hårdast åt SD är inte helt otippat den andra ytterligheten nämligen kommunisten Lars Ohly. Jag personligen tar avstånd från båda dessa ytterligheter. Jag tycker helt enkelt att det är tragiskt att vi ska dras med dessa 2 partier i riksdagen, men vi kan naturligtvis inte idiotförklara deras väljare. De har röstat på dessa partier och då ska de också ha samma rättigheter och skyldigheter i de församlingar de är invalda i.

Nu när SD är invalda ska de inte lyckas med att de andra partierna ska ändra de demokratiska spelreglerna. Att de ska vara representerade i de olika utskotten i riksdagen är en självklarhet för mig. Att de ska vara delaktiga i det politiska arbetet som alla andra partier är också en självklarhet för mig.

Den andra frågan som diskuterats mycket är huruvida Alliansen ska kunna regera i minoritet i riksdagen. Det tycker jag inte heller är särskilt konstigt. Sverige har styrts av socialistiska minoritetsregeringar i decennier, och det har inte setts som något problem. Det hade naturligtvis varit mycket bekvämare om Alliansen hade fått styra i majoritet. Då kunde de också utvecklat Sverige i en snabbare takt utan att behöva kompromissa i första hand med en splittrad rödgrön opposition och i andra hand SD. Men nu är det parlamentariska läget som det är, och då är det bara att finna sig i de demokratiska spelreglerna. Det innebär att Alliansen förmodligen kommer behöva att kompromissa sig fram.

Nästa steg som ska bli intressant är när Fredrik Reinfeldt ska presentera sin nya regering och lägga fram regeringsförklaringen.

Jag vill passa på att tacka alla trevliga valarbetare jag träffat under valrörelsen och ett speciellt tack till Mikaela Munck af Rosenschöld som varit ett bollplank, god centerpartist och vän. Nedan ser ni valrörelsens charmigaste valarbetare.


GÄSTBLOGGARE: LINNEA SVENSSON (C)

Nu har turen kommit till Linnea Svensson att gästa bloggen. Hon är den sista krönikören innan valet nu på söndag. Varför jag bjudit in Linnea beror på att hon är en ung tjej med fräscha idéer och nytänkande. Jag är övertygad om att vi kommer att få höra mycket av henne framöver. Ni unga i Östersund kryssa Linnea!!!! Jag önskar dig Linnea välkommen till bloggen. Nedan kan ni läsa hennes krönika.

Känns jätteroligt att få gästblogga hos Tony så här en knapp vecka till valet!

Som ungdomskandidat och ungdom i politiken så är ungdomsinflytande väldigt viktigt och det är alltid lika roligt när nyfikna och intresserade unga kommer fram till en och ställer frågor.
Men det finns en fråga som är väldigt viktig för alla oss unga människor som är på väg ut i livet, ungdomsarbetslösheten.

Vi kan prata massor om jobb jobb jobb som vi ska skapa. Men är det verkligen vi som ska skapa jobb? Jag vet att vi behöver fler växande företag för att fler jobb ska skapas i Sverige och då behöver vi också en politik som gör det enklare, roligare och lönsammare att skapa och driva företag. Men även fast vi befann oss i en brinnande högkonjunktur 2006 så var ungdomsarbetslösheten på tok för hög då det även 2006 var 1 av 4 ungdomar som saknade jobb.

Jag tror att det man behöver göra för att minska ungdomsarbetslösheten är att synliggöra att det finns en diskriminering för unga på arbetsmarknaden och sedan ta fram konkreta förslag på hur det går att göra ungdomar mer attraherande att anställa, och dessa förslag har vi från Centerpartiet kommit med.

- Halverad arbetsgivaravgift för en ungdom under 26 år
- Ingen arbetsgivaravgift för en långtidsarbetslös ungdom under 26 år
- Förändring av Lagen Om Anställningsskydd, sist in ska inte behöva vara först ut
- Lägre ingångslöner, ungdomar med lite erfarenhet måste kunna konkurrera med äldre med längre erfarenhet
- Unga företagare, man ska kunna starta företag innan man blir myndig
- Lärlingsprovanställningar

Det är konkreta förslag som behövs för att få in unga på arbetsmarknad, vi behöver inte en politik som gör oss dyrare att anställa. Rösta på Centerpartiet den 19 september.

Tack så mycket för din krönika. Jag kan bara instämma i de åtgärder som Centerpartiet vill genomföra, och jag hoppas du kommer att bli delaktig i politikens verställighet. Lycka till Linnea och kör hårt de sista dagarna fram till valet.


GÄSTBLOGGARE: SAILA QUICKLUND (M)

Nu har turen kommit till moderaternas toppkanditat till riksdagen i Jämtland, Saila Quicklund. Varför jag valt just henne som moderat företrädare här på bloggen beror på att hon har ett oerhört engagemang och dessutom höga ambitioner att som jag ser det kunna företräda Jämtland på ett bra sätt. Jag välkomnar dig till bloggen och önskar dig lycka till i din personvalskampanj.
Här nedan kan ni läsa Sailas krönika.
Hej !
Jag är glad över att få ha fått en inbjudan till att vara gästbloggare, tack!
Nu återstår det bara en vecka till valet och spänningen stiger. Självklart så vill jag att den sittande alliansregeringen får ett nytt förtroende till att leda landet ytterligare i 4 år. Vi har klarat den ekonomiska krisen bäst av alla europas länder och detta har väckt en stor beundran från övriga nationer. Vi har under denna period även amorterat 150 miljarder på våra statsskulder, infört ett jobbskatteavdrag där en sjuksköterska har fått 1700 kr mer i plånboken varje månad, halverat antalet sjukskrivna, minskat antalet förtidspensionerade med 91 000 personer, påbörjat en stor utbildningssatsning inom skolväsendet, infört ett valfrihetssystem inom skola, vård och omsorg, underlättat förtagandet med 172 riktade insatser, anställt 2 800 fler poliser, skärpt straffsatserna, sänkt skatterna för pensionärerna vid två tillfällen..Ja,jag skulle kunna sitta i timmar och berätta vad regeringen har uträttat under denna mandatperiod. Mycket har hänt , men mycket kvarstår också att göra. Moderaterna har ambitionen att Sverige ska bli ett föregångsland, arbetet har inletts och ska fortsätta i oförminskad styrka. Vi vill att du ska leva i ett samhälle som är tryggt, ett samhälle som låter dig utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och vi vill ha ett samhälle där alla lever i demokrati och jämställdhet.
Vi har utvecklat Sverige i en väldigt positiv riktning trots att vi bara har suttit 4 år i regeringsställning. Vi behöver dock mera tid för att fullfölja vårt påbörjade arbete.
Jag vill nu avslutningsvis ge dig tre goda skäl till att du ska rösta på moderaterna:
1. Jobben 2. Välfärden 3. Tryggheten.
 
Rösta på moderaterna i samtliga val.
 
Vänliga hälsningar Saila Quicklund (1:a på moderaternas riksdagslista)

Jag tackar dig Saila för din krönika.
Idag är det en vecka till valdagen och nu lägger vi i en växel till och ser till att vi har en Alliansregering i ytterligare fyra år till.

GÄSTBLOGGARE: ALF LUNDIN (MP)

Denna veckas första gästbloggare är Alf Lundin från Miljöpartiet. Han lärde jag att känna under den förra valrörelsen. Vid stod då precis som nu en bra bit ifrån varandra ideologiskt. Men Alf är en av de personer som jag har stor respekt för vad det gäller olika typer av handikappfrågor. Han har ett mycket stort kunnande, och även ett brinnande engagemang i handikappfrågorna. Jag hälsar Alf välkommen till bloggen, och här nedan kan ni läsa hans tänkvärda krönika.
Jag heter Alf Lundin och är med i miljöpartiet de gröna och kandiderar till Bergs kommunfullmäktige och Landstinget, i det privata är jag ordförande för Bergs taxiservice, 1: vice ordförande FUB:s  Förbundsstyrelse och styrelseledamot i centrum för lättläst. Kommer att jobba med landsbygdsutveckling som projektledare i ett projekt i Oviken.

Jag var först lite tveksam när jag fick erbjudandet att vara gästbloggare hos Tony Englund, men insåg att våra politiska skiljelinjer inte får vara grund för att avstå möjligheterna att få ut budskap, detta om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Dessutom så vet jag att Tony är en av de få politiker som engagerar sig i dessa frågor.

Varför utestänger de etablerade politiska partierna ca 25 % av medborgarna att delta i partiarbetet?

Jag kastar ut frågan som ett rop på förändring och en undran, Jag har haft ett antal föreläsningar kring möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att aktivt delta i det politiska arbetet, och har insett att exempelvis personer med utvecklingsstörning, dyslexi, högfungerande autism eller andra funktionsnedsättningar i princip aldrig återfinns i partiorganisationerna. Riskerna med detta är flera, deras frågor behandlas utan inblandning av verkligheten och självupplevda känslor. Tänk er en församling som ska bereda en fråga kring skogsbruk men som alltid bott i en stadsmiljö utan att promenerat i skogen, Otänkbart!

Jag har förvånats att partierna faktiskt även säger nej till presumtiva väjare, Mina erfarenheter är att lokala partier utan styrning från högre nivåer är de bästa på att släppa in dessa grupper, vilket i sig är intressant då den erfarenhet dessa personer innehar även kommer partiet till del. Vi får heller inte glömma att många av dessa personer har ett socialt nätverk som är brett och som vi etablerade politiker sällan eller aldrig kommer i närheten av. En annan aspekt som jag har upplevt är att om inte de etablerade partierna tar sitt ansvar och skapar arenor för alla så finns det en uppenbar risk att odemokratiska partier ser chansen vilket tyvärr redan visat sig.

Det är inte konstigt om det plötsligt dyker upp trevliga människor och erbjuder ett kamratskap och du blir någon, att du sen erbjuder dina kompisar detta är enkelt att förstå. Det finns exempel på osolidariska partier som skapat medlemskårer från gruppbostäder, här är vi alla medskyldiga på så sätt att våra fördomar gör att det inte är politiskt korrekt att erbjuda alla medborgare en plats i gemenskapen. Kan du känna att du tar ansvar?

Nu har jag skrivit så mycket negativt så jag måste lyfta det som är positivt, I en annan del av köping, radio annorlunda, Teater Barda, Glada Hudik, Ica Jerry, http://www.allavaljare.se/ som är en Internetsida med förklaringar på svåra ord och där alla riksdagspartier bloggar på lättläst, den kommer från http://www.lattlast.se/ om har statens uppdrag att sprida lättläst info. http://www.fub.se/ är den sida som ni kan besöka för att dels få hjälp med juridiska frågor men även lite gladare info.

Jag ber att få tacka för inbjudan och hoppas att jag väckt några tankar kring ett samhälle för ALLA. Eder Alf

Jag tackar dig Alf för den tänkvärda krönikan, och hoppas att våra politiker tar åt sig. För först då kan det också bli förbättringar.


GÄSTBLOGGARE: ANNE CATRINE HEDMAN (KD)

Här kommer veckans sista gästbloggare. Jag hälsar Anne Catrine välkommen. Jag tycker hon är en frisk fläkt i kristdemokraterna och därför vill jag presentera henne för er läsare. Hennes krönika nedan handlar om det djuriska Kristdemokraterna."Varför har Kristdemokraterna blivit så djuriska?

Många var de som lyfte på ögonbrynen inför Kristdemokraternas valkampanj om ett mänskligare Sverige. Reklammakarna höjde den till skyarna och började tala om "Kd-buzz". Roligt tyckte vi, men ett val vinns inte på grund av en dokumenterat välklädd partiledare som leker arga leken med en struts.

Syftet med kampanjen är att lyfta fram vad vi alltid har sagt, att vår politik driver frågor om ett mänskligare Sverige, i kontrast till många "djuriska" beteenden som råder lite för mycket. Ta till exempel det här med att sticka huvudet i sanden (vi vet att strutsar inte gör det egentligen, men nu är det djurfabeln vi lyfter fram). Ett samhälle som litar för mycket på våra offentliga tjänster och system tappar bort betydelsen av civilkurage. Vi vill ha ett starkt civilt samhälle där vi kan ägna oss åt våra hjärtefrågor och också ta ansvar för varandra. Därför har vi drivit frågan om avdragsrätt till ideella organisationer, och nu ingår detta i Alliansens valmanifest. Så där ja, det var strutsen. Men buffeln då?

Buffeln representerar den mentalitet som trampar ned den som inte är fullt lika stark. Störst går först? ...nej, det tycker inte vi. Vi vill  till exempel att alla ska få tillgång till arbetsmarknaden, därför vill vi att det offentliga anställer 10 000 personer med funktionsnedsättningar.

Men gorillan då? Den som sprang runt Göran Hägglund på Drottninggatan i Stockholm och orsakade förvirring bland vanligt folk. Ja, det är väl just det; Vanligt folk ska slippa gå omkring och vara rädda och förvirrade. Vi vill att tryggheten i skolan ska vara fundamental, nolltolerans mot mobbing. Nu är vi trötta på snacket och vill se en verklig förändring. Mer lärartid för eleverna är vad som gör den verkliga skillnaden för osäkra eller skolledsna elever. Valfrihet för familjer är också viktigt. Barn behöver föräldrar. Och trygga barn blir trygga vuxna. låt famljerna bestämma mer!

Vi har också lyft frågan om sk kamphundar. Är det rimligt att folk ska vara rädda i sin egen trappuppgång, eller i sitt bostadsområde för att vissa enstaka djur har fått fel uppfostran? Nej, det tycker inte vi. Och vi vill se över lagarna för detta, inte för att trakassera goda hundägare, utan för att rensa bort slöddret bland hundägare. Det tror vi, vad tror du?

Och så var det då slutligen hyenan.
Hyenan har ett sätt att roffa åt sig som känns ganska olustigt. Och det hela bygger på en total frånvaro av empati och känsla för de som inte är lika snabba fram till bytet. Djungelns lag. Då är det viktigt att politiken gör det möjligt för dessa "andra" att få tillgång till vår gemensamt byggda välfärd. För dessa är det viktigt med ett mänskligare Sverige. Människan är till sin natur lojal, har förmåga till solidaritet och kan dela med sig av sig själv och sina resurser. Det skiljer oss från djurfablerna. Vi måste bland annat ha en vård som är tillgänglig för alla. Därför har Alliansen med Göran Hägglund i spetsen infört en vårdmiljard som har kortat köerna med nästan 50 %. Socialdemokraterna satsade 45 miljarder för samma syfte, men lyckades inte korta köerna, tvärtom.
Med Alliansen kan vi mer.
Med Kristdemokraterna i Alliansen säkrar vi ett mänskligare Sverige.

Anne Catrine Hedman (kd), riksdagskandidat, kommunkandidat Krokom"

Jag tackar dig Anne Catrine för din krönika och önskar dig lycka till framöver.

 


GÄSTBLOGGARE: FINN CROMBERGER (fp)

Denna veckan kommer jag att presentera 3 gästbloggare.
Här kommer då veckans andra gästbloggare, som är Finn Cromberger. Vad jag gillar med Finn är att han är rak, tydlig och en ärlig politiker. Vore jag folkpartist skulle han varit mitt givna kryss i landstingsvalet. Jag hälsar dig välkommen hit till min blogg Finn.
Är inbjuden att "blogga" här . Att blogga är premiär för mig så det blir som
det blir.
Jag är liberal sen mitten av förra seklet. Att vara liberal är för mig att vara
folkpartist. Fast numera har det gått inflation i ordet liberal då väldigt
många anser sig vara det, även om de är moderater, centerpartister,
miljöpartister eller nåt annat. För mig är Folkpartiet och liberaler synonymt.
Jag gillar originalet bäst.

Jag driver personval, det har jag gjort de senaste 10 valen, på gott och ont,
men jag gillar det.
I min kommande valfolder försöker jag profilera mig, tuffa till mig så man ser
skillnaden.
- jag gillar ätbart vilt som jag jagar
-jag gillar inte varg
-jag accepterar björn och lo och vet för lite om järv
-jag gillar skoter, jämställer det med skärgårdsliv
-jag gillar inte burka eller annan huvudmask
-jag vill att vi tar emot flyktingar
-jag vill ha arbetskraftsinvandring
-jag är inte lika intresserad av annan invandring
-jag är tveksam till ensamkommande barn, vem bekostade deras resa och vilket är
syftet
-jag har hört( kanske en skröna) att ensamkommande barn efter några år får
"importera" sina släktingar. Mycket märkligt i så fall .
-betyg är bra
-Skall de som missköter sig vad gäller nikotin, motion, sprit och övervikt ha
exakt samma förutsättningar inom vården som de som sköter sig. Kanske det
skall kosta något att inte ta hand om sig själv. Hur långt sträcker sig
solidariteten kan vara värt att fundera över en stund.
-extremidrottare som de i landslagsklass skall ha särskilda sjukförsäkringar..
borde kanske även krävas av ovanstående grupper.
-Jag vill se EN KOMMUN av hela länet och att det bildas EN REGION av
mellannorrland.
-jag kan tänka mig att sjukvården förstatligas precis som mitt parti vill göra
med skolan

Detta blir mitt korta blogginlägg.

Jag hoppas på din röst i landstingsvalet
Finn

Tack Finn för din krönika.
Vi får hoppas se Alliansen regera även efter valet.


GÄSTBLOGGARE: ANNIE JOHANSSON

Denna veckan kommer minst 2 gäster att presenteras här på bloggen. Uppdateringar kommer att göras måndag, onsdag och fredag.

Idag presenterar jag Annie Johansson, som är riksdagsledamot för Centerpartiet. Varför jag valt henne är för att jag tycker hon är mycket duktig på arbetsmarknadsfrågor och har bra idéer runt det ämnet. Sen skulle det inte förvåna mig ett dugg, om hon får en framstående post i Alliansregeringen om vi vinner valet, som jag får hoppas att vi gör.

Jag hälsar dig Annie välkommen till min blogg.
Här nedan kan ni läsa Annies krönika.

Varför är det så svårt att ha lika rätt till jobb?

I våras besökte jag Sapa, ett riktigt stort företag med 1200 anställda i Sverige och som startades av två driftiga entreprenörer 1963 i Vetlanda i Jönköpings län. Jag var på besök för att diskutera företagets utmaningar under lågkonjunkturen och vilka möjligheter som finns för att skapa fler jobb.

De berättar då för mig att två unga kvinnor, precis innan krisen slog till, hade gått en ledarutbildning i företaget och fått nya ledarbefattningar. På grund av att de i samma veva då fick byta kollektivavtalsområde, hamnade de längst ner i turordningskön och fick lämna företaget när neddragningarna kom.

Det är inte bara små företag som har problem med just en rigid arbetsrätt och stelbenta turordningsregler. Här straffar turordningsreglerna ut unga, driftiga kvinnor som tagit sig till ledarpositioner. Hade de suttit still i båten och stannat kvar på samma, vanliga arbetsplats hade de förmodligen suttit säkert.

Detta exempel beskriver väl hur viktigt det är att skapa en god och solidarisk arbetsrätt där alla har lika rätt till jobb. Där man inte döms ut bara för att man är sist in på arbetsplatsen utan där individens kompetens och företagets behov är det som står i främsta rummet. Snarare än antalet anställningsår.

Det är inte bara driftiga medarbetare som drabbas - de som tar sig framåt och byter kollektivavtalsområde, antingen genom ny arbetsgivare eller ny befattning. Även unga och invandrare träffas hårt av en stelbent och omodern arbetsrätt.

Centerpartiet vill ha en rättvis arbetsmarknad. En arbetsmarknad som ser varje individ och som är i takt med tiden. Dagens arbetsrätt formades på 70-talet och mycket har hänt sedan dess i Sverige och i världen. Den svenska modellen bygger ursprungligen på avtal mellan arbetsmarknadens parter; arbetstagare och arbetsgivare – och inte på stel lagstiftning som vi politiker stiftar.

Centerpartiet vill ha en modern och flexibel arbetsrätt där vi behåller den hårda kärnan i LAS, såsom skydd mot godtyckliga uppsägningar, och lägger ut resten av regleringarna på arbetsmarknadens parter. Då kan varje bransch eller varje avtalsförhållande finna sin praktiska lösning. Det skapar både rörlighet, flexibilitet och det skapar också en rättvisa. Det är inte rimligt att vi har en lagstiftning som bara värnar de etablerade på arbetsmarknaden och inte de som precis kommit in.

Annie Johansson
Riksdagsledamot (C) Värnamo

Jag tackar dig Annie för din krönika och önskar dig lycka till i ditt valarbete.


Gästbloggare: CARINA ZETTERSTRÖM

Denna veckan hälsar jag Carina Zetterström Centerpartiet
välkommen att gästblogga hos mig.
Hon kandiderar till kommunfullmäktige i Östersund.
Hon hade varit mitt givna val att kryssa om jag hade bott
i Östersund.

Foto: Maria & Anna AB

Centerpartiet tar nästa steg mot ett fossilfritt samhälle!

Tack vare Centerpartiets och alliansregeringens miljöbilspremie och skattebefrielse har antalet miljöbilar ökat explosionsartat. Sedan slutet av 2005 har antalet miljöbilar stigit rekordartat, från 23 000 till att ca 330 000 miljöbilar nu rullar på våra vägar. Förvandlingen mot en miljövänlig fordonsflotta har äntligen påbörjats!  

Nu tas nästa steg, Centerpartiets förslag till supermiljöpremie har blivit alliansregeringens förslag. Den ger konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer 40 000 kronor i premie. Med premien kommer avancerade miljöbilar, som elbilar och laddhybrider, att bli attraktiva alternativ för bilköparen. Premien gäller oavsett teknik, men stimulerar de allra bästa miljöbilarna, i dagsläget elbilar och laddhybrider
Sverige och inte minst Jämtlands län är beroende av transporter. Samtidigt som utsläppen från transportsektorn är en stor utmaning. Men trenden är nu äntligen bruten och utsläppen från transporter i Sverige minskar för första gången i historien. Centerpartiets vision är att Sverige år 2030 ska ha en fordonspark som är helt oberoende av fossila bränslen.
Supermiljöbilspremien visar alliansregeringens teknikpositiva hållning gentemot oppositionens bakåtsträvanden. Det är utsläppen vi ska jaga – inte bilisterna!

Rösta på Centerpartiet i valet den 19 september

Carina Zetterström, oppositionsråd för Centerpartiet i Östersunds kommun

Jag tackar dig Carina för din krönika.
Den visar på att vi har bara ett miljöparti värt namnet och det är Centerpartiet,
som inte bara är Alliansens gröna röst utan även riksdagens gröna röst.
Kryssa Carina ni som bor i Östersund!!!


Gästbloggare: Hanna Wagenius

Denna veckan har turen kommit till Hanna Wagenius som kandiderar
för Centerpartiet till Riksdagen. Det är hon jag tänker kryssa i valet
till riksdagen. Varför jag gör det beror på att hon är ung och ser med
unga ögon på alla möjligheter som finns. Hon har mod och använder sin
kunskap på ett mycket bra sätt i olika frågor. Vill ni ha in ungt nytt blod
i riksdagen så kryssa Hanna!!!

Här nedan kommer veckans krönika av henne.En fäbodliberal framtid

Debatten om Jämtlands läns framtid präglas i mångt och mycket av negativa perspektiv. Det flyttar för många, staten lägger inga jobb här, det är för långt och svårt och vi får inte tillräckligt med bidrag.

Med den attityden kommer utvecklingen garanterat inte att gå framåt. Vi behöver en politik som gör att vi kan dra nytta av våra fördelar - inte en politik som gör oss beroende av andra delar av Sverige.  Ska vi få folk att flytta hit måste vi ju själva tycka om att bo här och se möjligheterna. Det finns också en innovationskraft och entreprenörsanda sedan gammalt i vårt län, ett arv från fäbodkulturen, som kan användas för att vända utvecklingen. Förenklade regler för företag och lägre skatter - alltså mindre politik och mer självstyre - är två grundläggande åtgärder för att kunna stå på egna ben. Turistnäringen måste ges en chans att dra in pengar året om, och därför behövs en halvering av tjänstemomsen. Runt besöksnäringen kan man sedan bygga mängder med andra typer av företag som ger länsborna jobb.

Vårt län har också stora möjligheter att tjäna pengar på att vara bra för miljön. Med ny teknik kan det också bli miljövänligare att bo och leva här - bioenergikombinatsatsningen i Sveg skulle faktiskt kunna resultera i att vi producerar miljövänligt bränsle till våra egna bilar med råvaror hämtade från länet!

Jämtlands län är fantastiskt. Min dröm är att kunna bo här och uppfostra mina egna, hypotetiska barn i samma miljö som jag fått förmånen att växa upp i. Kan vi bara få ett fantastiskt företagsklimat kommer fler också att ta den chansen.

Hanna Wagenius

Riksdagskandidat för Centerpartiet i Jämtlands län

Jag tackar dig Hanna för veckans krönika och önskar dig lycka till i valet.
Ni som vill läsa mer om Hanna kan gå in på hennes blogg http://missbesserwisser.blogspot.com


Gästbloggare: Mikaela Munck af Rosenschöld

Jag kommer från och med denna veckan ha minst en gästbloggare
varje vecka fram till valet. De som kommer att gästblogga här är
personer som jag på ett eller annat sätt tycker är intressanta.

Först ut är min vän och partikollega Mikaela Munck af Rosenschöld.
Henne har ni som bor i Krokoms kommun dessutom möjlighet att
i valet till kommunfullmäktige.

Här nedan kan ni då läsa Mikaelas krönika.

Fiskpinnar till middag? Igen. Med påsmos och en urkramad citron.
Fantasin är bortflugen. Lusten att laga mat likaså. För det krävs inte
bara kunskap för att laga god mat, utan en stor portion lust och en
ocean av tid.

Mitt i livet, vardagsstressen, titta på klockan, hämta, lämna,
tvättstugan upp och ner, slita, släpa, jobba, dammsuga, krama sina
barn, krama ur sig själv all ork, köpa mat, laga mat, och så plocka
disk, plocka ensamma strumpor, plocka och plocka. Så mycket att göra,
så lite tid. Det är ingen tröst att tiden är lika utmätt för alla.
Timme för timme, dag för dag.

Ibland stannar jag upp. Och påminner mig om vad jag vill. Jag vill få
tid att dagdrömma. Hade jag tid, skulle jag drömma om det goda livet.
Jag skulle vilja att det serverades god, närproducerad, ekologisk,
gärna KRAV-märkt mat på skolor, äldreboenden, alla arbetsplatser, ja,
överallt. God mat är som jag ser det en bra bit av det goda livet.

Det gläder mig att Centerpartiet har tagit initiativ till det stora
projektet ”Sverige – det nya matlandet”. Här ska skapas kanske 10 000
jobb inom de gröna näringarna, upplevelseturismen och det småskaliga
mathantverket. I hela landet. Här ska vi få tips och kunskap om god
mat. Här ska vi det bli lättare att starta gårdsbutiker, driva
gårdsslakterier. Här ska vi få lust att laga och äta gott igen!

Vi är ju faktiskt några stycken som tröttnat på fiskpinnar, och som
vill ha mat lagad med omtanke och kärlek, om människorna och djuren.
Hela vägen från ord, till jord, till bord. Sverige – det nya
matlandet. Visst låter det som riktigt smaklig idé!

Jag tackar dig Mikaela för denna tänkvärda krönika och önskar dig
lycka till i valet till kommunfullmäktige.


Miljön kan inte vänta

Förnyelsebar energi – det är framtiden! Det är bra att stora satsningar görs av regeringen på bland annat bioenergi, vindkraft och solenergi. Satsningen på miljöbilar känns också helt rätt. Tack vare miljöbilspremien har vi gått från 23 000 miljöbilar till 300 000 miljöbilar! Vi kan alla vara med och göra något för att ställa om till ett grönare samhälle. Energieffektivisering är ett sådant område där vi alla kan vara med och bidra.

Man kan förresten inte låta bli att fundera på vad lite Socialdemokraterna har åstadkommit under alla sina år vid makten, när det gäller att satsa, på bred front, på att utveckla den förnybara energin. Det har gått trettio år sedan folkomröstningen om kärnkraft. Under dessa trettio har Socialdemokraterna regerat och regerat, men inte har man på något sätt fört oss alla in i ett miljövänligare samhälle. Tvärtom. 

 

Den nuvarande regeringen tar det hela på största allvar och  satsar medvetet på förnyelsebar energi. Och på att inga statliga pengar ska ges till ny kärnkraft. Reaktorägare ska också ta det fulla ansvaret för säkerhet och försäkring vid kärnkraftverken. Det är ett bra förslag, för hittills har de sluppit för lindrigt undan. Utan statliga medel får kärnkraften bära sina egna kostnader på marknadens villkor. Det kommer att bli mycket kostsamt att bygga ny kärnkraft och det leder till att det blir mer attraktivt att vilja investera i förnyelsebar energi.

 

Miljön kan inte vänta. Bra därför att det händer så mycket positivt på området just nu!


Alliansvimmel från Expo-norr 2010

Här kommer lite alliansvimmel från Expo-norrmässan som var i helgen.
Håll tillgodo. 


 

 

 

 

 

 


Expo-norr 2010

Igår var det premiärdag på Expo-norr här i Östersund. För mig var det första
gången jag besökt mässan. Det är en riktigt trevlig och välarrangerad mässa.
Här finns allt från de olika politiska partierna som kampanjar inför valet, cancerföreningar,
lokala köttproducenter, husbilar, husvagnar ja i stort sett det mesta man kan tänka sig.
För min egendel var jag där som centermedlem i centerns monter och också som Alliansvän.

Jag hade förmånen att få träffa många trevlig människor ifrån allianspartierna men
framför allt detviktigaste att få träffa presumtiva alliansväljare. Det blev många bra samtal
och det kändes verkligen som det är vind seglen nu.

Gick en runda och kikade på de olika utställarna. Förstod att både socialisterna och
LO skulle vara där,men de hade tagit steget fullt ut och delade på en monter. I och
för sig blev jag inte speciellt förvånad då LO är socialisterna förlängda arm. De använder
med andra ord sina medlemmars pengar till att driva politisk propaganda. Det är inte
konstigt att facket tapparmedlemmar när man använder medlemsavgifterna till dessa
politiska syften. Det är inte heller konstigt att socialisterna går fackets ärenden. Skulle de
inte göra det så skulle förmodligen facken bli inte sponsra sossarnas vallokomotiv. Nu hör
det dessutom till saken att det är bara ca. 50% Lo:s medlemmar som röstar på
socialisterna. Vilken hänsyn tar man då till de andra 50% som inte är socialister. Ja så
här fortsätter det val efter val. Skillnaden är nu den att det är inte bara facket som tappar
medlemmar utan även socialisterna. Ca 300.000 väljare har man tappat enligt många
opinionsundersökningar.

Jag ska också tillägga att jag tycker facket gör mycket som är bra för sina medlemmar,
men den energi de lägger ner på politisk propaganda kunde de lagt ner på fackligt

Hoppas vi syns på Expo-norr någon av av de kommande dagarna.
arbete istället.

Demokrati?

Valrörelsen börjar ta form och den ena opinionsundersökningen efter den andra försöker ge en bild av hur de politiska strömningarna går. Visst ser det bra ut för oss alliansvänner men vägen är lång innan vi står där på valnatten och vet det faktiska resultatet.


Många av undersökningarna visar på att Sverigedemokraterna(SD)  skulle varit det partiet som egentligen skulle styra Sverige. Med sin vågmästarroll så spelar det inte någon roll vilka förslag de rödgröna eller alliansen skulle lägga fram. Det skulle ändå vara SD som har makten i sina främlingsfientliga händer. Detta är ett parti som säger sig ta avstånd från nationalsocialistiska värderingar, men hur vi än vrider och vänder på det så är deras historia kantad av bl.a. nära samröre med Bevara Sverige Svenskt (BSS). De bygger hela sin politik på att allt ont kommer sig av att det finns för mycket folk av utomnordiskt ursprung. Detta är också ett parti som om det vill sig riktigt illa kan komma in i riksdagen med att spela på den ickeförda flyktingpolitiken som sossarna har fört. Vår chans nu är att vi (allians för sverige) tar debatten med SD. Fråga efter fråga ska vi bemöta med saklighet och kunskap. Det kommer också då att visa sig ganska snabbt att SD är ett enfrågeparti. Vill svenska folket verkligen att ett enfrågeparti som SD ska få den reela makten i riksdagen. Nej det är vi ganska övertygade om att så inte är fallet.


Nu ligger rösten hos väljarna att bestämma vilka som ska styra landet och vilken statsminister som ska leda en regering i fyra år framåt. Denna regering ska kunna föra sin politik utan främlingsfientliga inslag. Valet handlar inte bara om vilken regering vi ska ha utan också om vem vi vill se som statsminister. Det är å ena sidan Mona Sahlin som kandiderar, ja hennes historia ska vi inte gå in på. Den talar för sig själv, och hon har också vuxit som populist. Sen har vi å andra sidan den trygga, lugna, sakliga och sympatiska Fredrik Reinfeldt som under denna mandatperioden lett alliansregeringen under en tid som nästan inneburit global ekonomiskt undantagstillstånd. Ja mitt val är enkelt. Klart vi vill se Fredrik Reinfeldt leda denna kompetenta alliansregering i ytterligare fyra år till.


Yttrandefrihet

För mig är yttrandefriheten oerhört viktig i ett demokratiskt samhälle.
Läste att Sverigedemokraterna (SD) skulle hålla någon typ av möte i Landskrona
där deras ledare Jimmie Åkesson skulle tala.
Visst kan det verka provocerande att de överhuvudtaget håller offentliga möten,
och än mer provocerande att de skulle hålla det med Jimmie Åkesson som talare
i just Landskrona, som dessutom är ett väldigt starkt fäste för dom.
Mötet drabbades av en motdemonstration som i och för sig inte är så förvånande.
Denna motdemostrationen hade inget tillstånd vilket också bäddar för konflikt.
Jag är den första att skriva på att jag inte definitivt inte sympatiserar med
de mörka krafterna som jag anser att SD är. Det kan ju till en början låta bra
att det sker spontana motdemonstrationer som vill slå ner detta SD-möte.
Men tänker vi ett steg längre, hur skulle det se ut om vi skulle stoppa denna
typ av möte. Varför ska inte dessa få utrycka sina åsikter även om väldigt
många avskyr det tänkandet som SD står för?
Min uppfattning är att självklart så måste allas politiska åsikter få göra sig hörda.
Jag kan aldrig, nej aldrig ha någon förståelse för att en åsikt hur korkad jag
än kan tycka den är, inte ska få uttryckas.
Vill det sig riktigt illa så är det inte de rödgröna, utan SD som indirekt styr
Sverige efter nästa val, i form av den vågmästarroll som de kan få.
Nu tycker jag att vi tar debatten med dom och den är inte svår att vinna.
Med saklighet och fakta slår vi sönder deras argument hur enkelt som helst.
Nu ser vi framåt och fortsätter vår kampanj ända fram till valdagen.

RSS 2.0
Alliansens Vänner

Alliansen

Centerpartiet