Miljön kan inte vänta

Förnyelsebar energi – det är framtiden! Det är bra att stora satsningar görs av regeringen på bland annat bioenergi, vindkraft och solenergi. Satsningen på miljöbilar känns också helt rätt. Tack vare miljöbilspremien har vi gått från 23 000 miljöbilar till 300 000 miljöbilar! Vi kan alla vara med och göra något för att ställa om till ett grönare samhälle. Energieffektivisering är ett sådant område där vi alla kan vara med och bidra.

Man kan förresten inte låta bli att fundera på vad lite Socialdemokraterna har åstadkommit under alla sina år vid makten, när det gäller att satsa, på bred front, på att utveckla den förnybara energin. Det har gått trettio år sedan folkomröstningen om kärnkraft. Under dessa trettio har Socialdemokraterna regerat och regerat, men inte har man på något sätt fört oss alla in i ett miljövänligare samhälle. Tvärtom. 

 

Den nuvarande regeringen tar det hela på största allvar och  satsar medvetet på förnyelsebar energi. Och på att inga statliga pengar ska ges till ny kärnkraft. Reaktorägare ska också ta det fulla ansvaret för säkerhet och försäkring vid kärnkraftverken. Det är ett bra förslag, för hittills har de sluppit för lindrigt undan. Utan statliga medel får kärnkraften bära sina egna kostnader på marknadens villkor. Det kommer att bli mycket kostsamt att bygga ny kärnkraft och det leder till att det blir mer attraktivt att vilja investera i förnyelsebar energi.

 

Miljön kan inte vänta. Bra därför att det händer så mycket positivt på området just nu!


Alliansvimmel från Expo-norr 2010

Här kommer lite alliansvimmel från Expo-norrmässan som var i helgen.
Håll tillgodo. 


 

 

 

 

 

 


Expo-norr 2010

Igår var det premiärdag på Expo-norr här i Östersund. För mig var det första
gången jag besökt mässan. Det är en riktigt trevlig och välarrangerad mässa.
Här finns allt från de olika politiska partierna som kampanjar inför valet, cancerföreningar,
lokala köttproducenter, husbilar, husvagnar ja i stort sett det mesta man kan tänka sig.
För min egendel var jag där som centermedlem i centerns monter och också som Alliansvän.

Jag hade förmånen att få träffa många trevlig människor ifrån allianspartierna men
framför allt detviktigaste att få träffa presumtiva alliansväljare. Det blev många bra samtal
och det kändes verkligen som det är vind seglen nu.

Gick en runda och kikade på de olika utställarna. Förstod att både socialisterna och
LO skulle vara där,men de hade tagit steget fullt ut och delade på en monter. I och
för sig blev jag inte speciellt förvånad då LO är socialisterna förlängda arm. De använder
med andra ord sina medlemmars pengar till att driva politisk propaganda. Det är inte
konstigt att facket tapparmedlemmar när man använder medlemsavgifterna till dessa
politiska syften. Det är inte heller konstigt att socialisterna går fackets ärenden. Skulle de
inte göra det så skulle förmodligen facken bli inte sponsra sossarnas vallokomotiv. Nu hör
det dessutom till saken att det är bara ca. 50% Lo:s medlemmar som röstar på
socialisterna. Vilken hänsyn tar man då till de andra 50% som inte är socialister. Ja så
här fortsätter det val efter val. Skillnaden är nu den att det är inte bara facket som tappar
medlemmar utan även socialisterna. Ca 300.000 väljare har man tappat enligt många
opinionsundersökningar.

Jag ska också tillägga att jag tycker facket gör mycket som är bra för sina medlemmar,
men den energi de lägger ner på politisk propaganda kunde de lagt ner på fackligt

Hoppas vi syns på Expo-norr någon av av de kommande dagarna.
arbete istället.

RSS 2.0