GÄSTBLOGGARE: LINNEA SVENSSON (C)

Nu har turen kommit till Linnea Svensson att gästa bloggen. Hon är den sista krönikören innan valet nu på söndag. Varför jag bjudit in Linnea beror på att hon är en ung tjej med fräscha idéer och nytänkande. Jag är övertygad om att vi kommer att få höra mycket av henne framöver. Ni unga i Östersund kryssa Linnea!!!! Jag önskar dig Linnea välkommen till bloggen. Nedan kan ni läsa hennes krönika.

Känns jätteroligt att få gästblogga hos Tony så här en knapp vecka till valet!

Som ungdomskandidat och ungdom i politiken så är ungdomsinflytande väldigt viktigt och det är alltid lika roligt när nyfikna och intresserade unga kommer fram till en och ställer frågor.
Men det finns en fråga som är väldigt viktig för alla oss unga människor som är på väg ut i livet, ungdomsarbetslösheten.

Vi kan prata massor om jobb jobb jobb som vi ska skapa. Men är det verkligen vi som ska skapa jobb? Jag vet att vi behöver fler växande företag för att fler jobb ska skapas i Sverige och då behöver vi också en politik som gör det enklare, roligare och lönsammare att skapa och driva företag. Men även fast vi befann oss i en brinnande högkonjunktur 2006 så var ungdomsarbetslösheten på tok för hög då det även 2006 var 1 av 4 ungdomar som saknade jobb.

Jag tror att det man behöver göra för att minska ungdomsarbetslösheten är att synliggöra att det finns en diskriminering för unga på arbetsmarknaden och sedan ta fram konkreta förslag på hur det går att göra ungdomar mer attraherande att anställa, och dessa förslag har vi från Centerpartiet kommit med.

- Halverad arbetsgivaravgift för en ungdom under 26 år
- Ingen arbetsgivaravgift för en långtidsarbetslös ungdom under 26 år
- Förändring av Lagen Om Anställningsskydd, sist in ska inte behöva vara först ut
- Lägre ingångslöner, ungdomar med lite erfarenhet måste kunna konkurrera med äldre med längre erfarenhet
- Unga företagare, man ska kunna starta företag innan man blir myndig
- Lärlingsprovanställningar

Det är konkreta förslag som behövs för att få in unga på arbetsmarknad, vi behöver inte en politik som gör oss dyrare att anställa. Rösta på Centerpartiet den 19 september.

Tack så mycket för din krönika. Jag kan bara instämma i de åtgärder som Centerpartiet vill genomföra, och jag hoppas du kommer att bli delaktig i politikens verställighet. Lycka till Linnea och kör hårt de sista dagarna fram till valet.


GÄSTBLOGGARE: SAILA QUICKLUND (M)

Nu har turen kommit till moderaternas toppkanditat till riksdagen i Jämtland, Saila Quicklund. Varför jag valt just henne som moderat företrädare här på bloggen beror på att hon har ett oerhört engagemang och dessutom höga ambitioner att som jag ser det kunna företräda Jämtland på ett bra sätt. Jag välkomnar dig till bloggen och önskar dig lycka till i din personvalskampanj.
Här nedan kan ni läsa Sailas krönika.
Hej !
Jag är glad över att få ha fått en inbjudan till att vara gästbloggare, tack!
Nu återstår det bara en vecka till valet och spänningen stiger. Självklart så vill jag att den sittande alliansregeringen får ett nytt förtroende till att leda landet ytterligare i 4 år. Vi har klarat den ekonomiska krisen bäst av alla europas länder och detta har väckt en stor beundran från övriga nationer. Vi har under denna period även amorterat 150 miljarder på våra statsskulder, infört ett jobbskatteavdrag där en sjuksköterska har fått 1700 kr mer i plånboken varje månad, halverat antalet sjukskrivna, minskat antalet förtidspensionerade med 91 000 personer, påbörjat en stor utbildningssatsning inom skolväsendet, infört ett valfrihetssystem inom skola, vård och omsorg, underlättat förtagandet med 172 riktade insatser, anställt 2 800 fler poliser, skärpt straffsatserna, sänkt skatterna för pensionärerna vid två tillfällen..Ja,jag skulle kunna sitta i timmar och berätta vad regeringen har uträttat under denna mandatperiod. Mycket har hänt , men mycket kvarstår också att göra. Moderaterna har ambitionen att Sverige ska bli ett föregångsland, arbetet har inletts och ska fortsätta i oförminskad styrka. Vi vill att du ska leva i ett samhälle som är tryggt, ett samhälle som låter dig utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och vi vill ha ett samhälle där alla lever i demokrati och jämställdhet.
Vi har utvecklat Sverige i en väldigt positiv riktning trots att vi bara har suttit 4 år i regeringsställning. Vi behöver dock mera tid för att fullfölja vårt påbörjade arbete.
Jag vill nu avslutningsvis ge dig tre goda skäl till att du ska rösta på moderaterna:
1. Jobben 2. Välfärden 3. Tryggheten.
 
Rösta på moderaterna i samtliga val.
 
Vänliga hälsningar Saila Quicklund (1:a på moderaternas riksdagslista)

Jag tackar dig Saila för din krönika.
Idag är det en vecka till valdagen och nu lägger vi i en växel till och ser till att vi har en Alliansregering i ytterligare fyra år till.

GÄSTBLOGGARE: ALF LUNDIN (MP)

Denna veckas första gästbloggare är Alf Lundin från Miljöpartiet. Han lärde jag att känna under den förra valrörelsen. Vid stod då precis som nu en bra bit ifrån varandra ideologiskt. Men Alf är en av de personer som jag har stor respekt för vad det gäller olika typer av handikappfrågor. Han har ett mycket stort kunnande, och även ett brinnande engagemang i handikappfrågorna. Jag hälsar Alf välkommen till bloggen, och här nedan kan ni läsa hans tänkvärda krönika.
Jag heter Alf Lundin och är med i miljöpartiet de gröna och kandiderar till Bergs kommunfullmäktige och Landstinget, i det privata är jag ordförande för Bergs taxiservice, 1: vice ordförande FUB:s  Förbundsstyrelse och styrelseledamot i centrum för lättläst. Kommer att jobba med landsbygdsutveckling som projektledare i ett projekt i Oviken.

Jag var först lite tveksam när jag fick erbjudandet att vara gästbloggare hos Tony Englund, men insåg att våra politiska skiljelinjer inte får vara grund för att avstå möjligheterna att få ut budskap, detta om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Dessutom så vet jag att Tony är en av de få politiker som engagerar sig i dessa frågor.

Varför utestänger de etablerade politiska partierna ca 25 % av medborgarna att delta i partiarbetet?

Jag kastar ut frågan som ett rop på förändring och en undran, Jag har haft ett antal föreläsningar kring möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att aktivt delta i det politiska arbetet, och har insett att exempelvis personer med utvecklingsstörning, dyslexi, högfungerande autism eller andra funktionsnedsättningar i princip aldrig återfinns i partiorganisationerna. Riskerna med detta är flera, deras frågor behandlas utan inblandning av verkligheten och självupplevda känslor. Tänk er en församling som ska bereda en fråga kring skogsbruk men som alltid bott i en stadsmiljö utan att promenerat i skogen, Otänkbart!

Jag har förvånats att partierna faktiskt även säger nej till presumtiva väjare, Mina erfarenheter är att lokala partier utan styrning från högre nivåer är de bästa på att släppa in dessa grupper, vilket i sig är intressant då den erfarenhet dessa personer innehar även kommer partiet till del. Vi får heller inte glömma att många av dessa personer har ett socialt nätverk som är brett och som vi etablerade politiker sällan eller aldrig kommer i närheten av. En annan aspekt som jag har upplevt är att om inte de etablerade partierna tar sitt ansvar och skapar arenor för alla så finns det en uppenbar risk att odemokratiska partier ser chansen vilket tyvärr redan visat sig.

Det är inte konstigt om det plötsligt dyker upp trevliga människor och erbjuder ett kamratskap och du blir någon, att du sen erbjuder dina kompisar detta är enkelt att förstå. Det finns exempel på osolidariska partier som skapat medlemskårer från gruppbostäder, här är vi alla medskyldiga på så sätt att våra fördomar gör att det inte är politiskt korrekt att erbjuda alla medborgare en plats i gemenskapen. Kan du känna att du tar ansvar?

Nu har jag skrivit så mycket negativt så jag måste lyfta det som är positivt, I en annan del av köping, radio annorlunda, Teater Barda, Glada Hudik, Ica Jerry, http://www.allavaljare.se/ som är en Internetsida med förklaringar på svåra ord och där alla riksdagspartier bloggar på lättläst, den kommer från http://www.lattlast.se/ om har statens uppdrag att sprida lättläst info. http://www.fub.se/ är den sida som ni kan besöka för att dels få hjälp med juridiska frågor men även lite gladare info.

Jag ber att få tacka för inbjudan och hoppas att jag väckt några tankar kring ett samhälle för ALLA. Eder Alf

Jag tackar dig Alf för den tänkvärda krönikan, och hoppas att våra politiker tar åt sig. För först då kan det också bli förbättringar.


GÄSTBLOGGARE: ANNE CATRINE HEDMAN (KD)

Här kommer veckans sista gästbloggare. Jag hälsar Anne Catrine välkommen. Jag tycker hon är en frisk fläkt i kristdemokraterna och därför vill jag presentera henne för er läsare. Hennes krönika nedan handlar om det djuriska Kristdemokraterna."Varför har Kristdemokraterna blivit så djuriska?

Många var de som lyfte på ögonbrynen inför Kristdemokraternas valkampanj om ett mänskligare Sverige. Reklammakarna höjde den till skyarna och började tala om "Kd-buzz". Roligt tyckte vi, men ett val vinns inte på grund av en dokumenterat välklädd partiledare som leker arga leken med en struts.

Syftet med kampanjen är att lyfta fram vad vi alltid har sagt, att vår politik driver frågor om ett mänskligare Sverige, i kontrast till många "djuriska" beteenden som råder lite för mycket. Ta till exempel det här med att sticka huvudet i sanden (vi vet att strutsar inte gör det egentligen, men nu är det djurfabeln vi lyfter fram). Ett samhälle som litar för mycket på våra offentliga tjänster och system tappar bort betydelsen av civilkurage. Vi vill ha ett starkt civilt samhälle där vi kan ägna oss åt våra hjärtefrågor och också ta ansvar för varandra. Därför har vi drivit frågan om avdragsrätt till ideella organisationer, och nu ingår detta i Alliansens valmanifest. Så där ja, det var strutsen. Men buffeln då?

Buffeln representerar den mentalitet som trampar ned den som inte är fullt lika stark. Störst går först? ...nej, det tycker inte vi. Vi vill  till exempel att alla ska få tillgång till arbetsmarknaden, därför vill vi att det offentliga anställer 10 000 personer med funktionsnedsättningar.

Men gorillan då? Den som sprang runt Göran Hägglund på Drottninggatan i Stockholm och orsakade förvirring bland vanligt folk. Ja, det är väl just det; Vanligt folk ska slippa gå omkring och vara rädda och förvirrade. Vi vill att tryggheten i skolan ska vara fundamental, nolltolerans mot mobbing. Nu är vi trötta på snacket och vill se en verklig förändring. Mer lärartid för eleverna är vad som gör den verkliga skillnaden för osäkra eller skolledsna elever. Valfrihet för familjer är också viktigt. Barn behöver föräldrar. Och trygga barn blir trygga vuxna. låt famljerna bestämma mer!

Vi har också lyft frågan om sk kamphundar. Är det rimligt att folk ska vara rädda i sin egen trappuppgång, eller i sitt bostadsområde för att vissa enstaka djur har fått fel uppfostran? Nej, det tycker inte vi. Och vi vill se över lagarna för detta, inte för att trakassera goda hundägare, utan för att rensa bort slöddret bland hundägare. Det tror vi, vad tror du?

Och så var det då slutligen hyenan.
Hyenan har ett sätt att roffa åt sig som känns ganska olustigt. Och det hela bygger på en total frånvaro av empati och känsla för de som inte är lika snabba fram till bytet. Djungelns lag. Då är det viktigt att politiken gör det möjligt för dessa "andra" att få tillgång till vår gemensamt byggda välfärd. För dessa är det viktigt med ett mänskligare Sverige. Människan är till sin natur lojal, har förmåga till solidaritet och kan dela med sig av sig själv och sina resurser. Det skiljer oss från djurfablerna. Vi måste bland annat ha en vård som är tillgänglig för alla. Därför har Alliansen med Göran Hägglund i spetsen infört en vårdmiljard som har kortat köerna med nästan 50 %. Socialdemokraterna satsade 45 miljarder för samma syfte, men lyckades inte korta köerna, tvärtom.
Med Alliansen kan vi mer.
Med Kristdemokraterna i Alliansen säkrar vi ett mänskligare Sverige.

Anne Catrine Hedman (kd), riksdagskandidat, kommunkandidat Krokom"

Jag tackar dig Anne Catrine för din krönika och önskar dig lycka till framöver.

 


GÄSTBLOGGARE: FINN CROMBERGER (fp)

Denna veckan kommer jag att presentera 3 gästbloggare.
Här kommer då veckans andra gästbloggare, som är Finn Cromberger. Vad jag gillar med Finn är att han är rak, tydlig och en ärlig politiker. Vore jag folkpartist skulle han varit mitt givna kryss i landstingsvalet. Jag hälsar dig välkommen hit till min blogg Finn.
Är inbjuden att "blogga" här . Att blogga är premiär för mig så det blir som
det blir.
Jag är liberal sen mitten av förra seklet. Att vara liberal är för mig att vara
folkpartist. Fast numera har det gått inflation i ordet liberal då väldigt
många anser sig vara det, även om de är moderater, centerpartister,
miljöpartister eller nåt annat. För mig är Folkpartiet och liberaler synonymt.
Jag gillar originalet bäst.

Jag driver personval, det har jag gjort de senaste 10 valen, på gott och ont,
men jag gillar det.
I min kommande valfolder försöker jag profilera mig, tuffa till mig så man ser
skillnaden.
- jag gillar ätbart vilt som jag jagar
-jag gillar inte varg
-jag accepterar björn och lo och vet för lite om järv
-jag gillar skoter, jämställer det med skärgårdsliv
-jag gillar inte burka eller annan huvudmask
-jag vill att vi tar emot flyktingar
-jag vill ha arbetskraftsinvandring
-jag är inte lika intresserad av annan invandring
-jag är tveksam till ensamkommande barn, vem bekostade deras resa och vilket är
syftet
-jag har hört( kanske en skröna) att ensamkommande barn efter några år får
"importera" sina släktingar. Mycket märkligt i så fall .
-betyg är bra
-Skall de som missköter sig vad gäller nikotin, motion, sprit och övervikt ha
exakt samma förutsättningar inom vården som de som sköter sig. Kanske det
skall kosta något att inte ta hand om sig själv. Hur långt sträcker sig
solidariteten kan vara värt att fundera över en stund.
-extremidrottare som de i landslagsklass skall ha särskilda sjukförsäkringar..
borde kanske även krävas av ovanstående grupper.
-Jag vill se EN KOMMUN av hela länet och att det bildas EN REGION av
mellannorrland.
-jag kan tänka mig att sjukvården förstatligas precis som mitt parti vill göra
med skolan

Detta blir mitt korta blogginlägg.

Jag hoppas på din röst i landstingsvalet
Finn

Tack Finn för din krönika.
Vi får hoppas se Alliansen regera även efter valet.


RSS 2.0