GÄSTBLOGGARE: LINNEA SVENSSON (C)

Nu har turen kommit till Linnea Svensson att gästa bloggen. Hon är den sista krönikören innan valet nu på söndag. Varför jag bjudit in Linnea beror på att hon är en ung tjej med fräscha idéer och nytänkande. Jag är övertygad om att vi kommer att få höra mycket av henne framöver. Ni unga i Östersund kryssa Linnea!!!! Jag önskar dig Linnea välkommen till bloggen. Nedan kan ni läsa hennes krönika.

Känns jätteroligt att få gästblogga hos Tony så här en knapp vecka till valet!

Som ungdomskandidat och ungdom i politiken så är ungdomsinflytande väldigt viktigt och det är alltid lika roligt när nyfikna och intresserade unga kommer fram till en och ställer frågor.
Men det finns en fråga som är väldigt viktig för alla oss unga människor som är på väg ut i livet, ungdomsarbetslösheten.

Vi kan prata massor om jobb jobb jobb som vi ska skapa. Men är det verkligen vi som ska skapa jobb? Jag vet att vi behöver fler växande företag för att fler jobb ska skapas i Sverige och då behöver vi också en politik som gör det enklare, roligare och lönsammare att skapa och driva företag. Men även fast vi befann oss i en brinnande högkonjunktur 2006 så var ungdomsarbetslösheten på tok för hög då det även 2006 var 1 av 4 ungdomar som saknade jobb.

Jag tror att det man behöver göra för att minska ungdomsarbetslösheten är att synliggöra att det finns en diskriminering för unga på arbetsmarknaden och sedan ta fram konkreta förslag på hur det går att göra ungdomar mer attraherande att anställa, och dessa förslag har vi från Centerpartiet kommit med.

- Halverad arbetsgivaravgift för en ungdom under 26 år
- Ingen arbetsgivaravgift för en långtidsarbetslös ungdom under 26 år
- Förändring av Lagen Om Anställningsskydd, sist in ska inte behöva vara först ut
- Lägre ingångslöner, ungdomar med lite erfarenhet måste kunna konkurrera med äldre med längre erfarenhet
- Unga företagare, man ska kunna starta företag innan man blir myndig
- Lärlingsprovanställningar

Det är konkreta förslag som behövs för att få in unga på arbetsmarknad, vi behöver inte en politik som gör oss dyrare att anställa. Rösta på Centerpartiet den 19 september.

Tack så mycket för din krönika. Jag kan bara instämma i de åtgärder som Centerpartiet vill genomföra, och jag hoppas du kommer att bli delaktig i politikens verställighet. Lycka till Linnea och kör hårt de sista dagarna fram till valet.


GÄSTBLOGGARE: SAILA QUICKLUND (M)

Nu har turen kommit till moderaternas toppkanditat till riksdagen i Jämtland, Saila Quicklund. Varför jag valt just henne som moderat företrädare här på bloggen beror på att hon har ett oerhört engagemang och dessutom höga ambitioner att som jag ser det kunna företräda Jämtland på ett bra sätt. Jag välkomnar dig till bloggen och önskar dig lycka till i din personvalskampanj.
Här nedan kan ni läsa Sailas krönika.
Hej !
Jag är glad över att få ha fått en inbjudan till att vara gästbloggare, tack!
Nu återstår det bara en vecka till valet och spänningen stiger. Självklart så vill jag att den sittande alliansregeringen får ett nytt förtroende till att leda landet ytterligare i 4 år. Vi har klarat den ekonomiska krisen bäst av alla europas länder och detta har väckt en stor beundran från övriga nationer. Vi har under denna period även amorterat 150 miljarder på våra statsskulder, infört ett jobbskatteavdrag där en sjuksköterska har fått 1700 kr mer i plånboken varje månad, halverat antalet sjukskrivna, minskat antalet förtidspensionerade med 91 000 personer, påbörjat en stor utbildningssatsning inom skolväsendet, infört ett valfrihetssystem inom skola, vård och omsorg, underlättat förtagandet med 172 riktade insatser, anställt 2 800 fler poliser, skärpt straffsatserna, sänkt skatterna för pensionärerna vid två tillfällen..Ja,jag skulle kunna sitta i timmar och berätta vad regeringen har uträttat under denna mandatperiod. Mycket har hänt , men mycket kvarstår också att göra. Moderaterna har ambitionen att Sverige ska bli ett föregångsland, arbetet har inletts och ska fortsätta i oförminskad styrka. Vi vill att du ska leva i ett samhälle som är tryggt, ett samhälle som låter dig utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och vi vill ha ett samhälle där alla lever i demokrati och jämställdhet.
Vi har utvecklat Sverige i en väldigt positiv riktning trots att vi bara har suttit 4 år i regeringsställning. Vi behöver dock mera tid för att fullfölja vårt påbörjade arbete.
Jag vill nu avslutningsvis ge dig tre goda skäl till att du ska rösta på moderaterna:
1. Jobben 2. Välfärden 3. Tryggheten.
 
Rösta på moderaterna i samtliga val.
 
Vänliga hälsningar Saila Quicklund (1:a på moderaternas riksdagslista)

Jag tackar dig Saila för din krönika.
Idag är det en vecka till valdagen och nu lägger vi i en växel till och ser till att vi har en Alliansregering i ytterligare fyra år till.

GÄSTBLOGGARE: ALF LUNDIN (MP)

Denna veckas första gästbloggare är Alf Lundin från Miljöpartiet. Han lärde jag att känna under den förra valrörelsen. Vid stod då precis som nu en bra bit ifrån varandra ideologiskt. Men Alf är en av de personer som jag har stor respekt för vad det gäller olika typer av handikappfrågor. Han har ett mycket stort kunnande, och även ett brinnande engagemang i handikappfrågorna. Jag hälsar Alf välkommen till bloggen, och här nedan kan ni läsa hans tänkvärda krönika.
Jag heter Alf Lundin och är med i miljöpartiet de gröna och kandiderar till Bergs kommunfullmäktige och Landstinget, i det privata är jag ordförande för Bergs taxiservice, 1: vice ordförande FUB:s  Förbundsstyrelse och styrelseledamot i centrum för lättläst. Kommer att jobba med landsbygdsutveckling som projektledare i ett projekt i Oviken.

Jag var först lite tveksam när jag fick erbjudandet att vara gästbloggare hos Tony Englund, men insåg att våra politiska skiljelinjer inte får vara grund för att avstå möjligheterna att få ut budskap, detta om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Dessutom så vet jag att Tony är en av de få politiker som engagerar sig i dessa frågor.

Varför utestänger de etablerade politiska partierna ca 25 % av medborgarna att delta i partiarbetet?

Jag kastar ut frågan som ett rop på förändring och en undran, Jag har haft ett antal föreläsningar kring möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att aktivt delta i det politiska arbetet, och har insett att exempelvis personer med utvecklingsstörning, dyslexi, högfungerande autism eller andra funktionsnedsättningar i princip aldrig återfinns i partiorganisationerna. Riskerna med detta är flera, deras frågor behandlas utan inblandning av verkligheten och självupplevda känslor. Tänk er en församling som ska bereda en fråga kring skogsbruk men som alltid bott i en stadsmiljö utan att promenerat i skogen, Otänkbart!

Jag har förvånats att partierna faktiskt även säger nej till presumtiva väjare, Mina erfarenheter är att lokala partier utan styrning från högre nivåer är de bästa på att släppa in dessa grupper, vilket i sig är intressant då den erfarenhet dessa personer innehar även kommer partiet till del. Vi får heller inte glömma att många av dessa personer har ett socialt nätverk som är brett och som vi etablerade politiker sällan eller aldrig kommer i närheten av. En annan aspekt som jag har upplevt är att om inte de etablerade partierna tar sitt ansvar och skapar arenor för alla så finns det en uppenbar risk att odemokratiska partier ser chansen vilket tyvärr redan visat sig.

Det är inte konstigt om det plötsligt dyker upp trevliga människor och erbjuder ett kamratskap och du blir någon, att du sen erbjuder dina kompisar detta är enkelt att förstå. Det finns exempel på osolidariska partier som skapat medlemskårer från gruppbostäder, här är vi alla medskyldiga på så sätt att våra fördomar gör att det inte är politiskt korrekt att erbjuda alla medborgare en plats i gemenskapen. Kan du känna att du tar ansvar?

Nu har jag skrivit så mycket negativt så jag måste lyfta det som är positivt, I en annan del av köping, radio annorlunda, Teater Barda, Glada Hudik, Ica Jerry, http://www.allavaljare.se/ som är en Internetsida med förklaringar på svåra ord och där alla riksdagspartier bloggar på lättläst, den kommer från http://www.lattlast.se/ om har statens uppdrag att sprida lättläst info. http://www.fub.se/ är den sida som ni kan besöka för att dels få hjälp med juridiska frågor men även lite gladare info.

Jag ber att få tacka för inbjudan och hoppas att jag väckt några tankar kring ett samhälle för ALLA. Eder Alf

Jag tackar dig Alf för den tänkvärda krönikan, och hoppas att våra politiker tar åt sig. För först då kan det också bli förbättringar.


GÄSTBLOGGARE: ANNE CATRINE HEDMAN (KD)

Här kommer veckans sista gästbloggare. Jag hälsar Anne Catrine välkommen. Jag tycker hon är en frisk fläkt i kristdemokraterna och därför vill jag presentera henne för er läsare. Hennes krönika nedan handlar om det djuriska Kristdemokraterna."Varför har Kristdemokraterna blivit så djuriska?

Många var de som lyfte på ögonbrynen inför Kristdemokraternas valkampanj om ett mänskligare Sverige. Reklammakarna höjde den till skyarna och började tala om "Kd-buzz". Roligt tyckte vi, men ett val vinns inte på grund av en dokumenterat välklädd partiledare som leker arga leken med en struts.

Syftet med kampanjen är att lyfta fram vad vi alltid har sagt, att vår politik driver frågor om ett mänskligare Sverige, i kontrast till många "djuriska" beteenden som råder lite för mycket. Ta till exempel det här med att sticka huvudet i sanden (vi vet att strutsar inte gör det egentligen, men nu är det djurfabeln vi lyfter fram). Ett samhälle som litar för mycket på våra offentliga tjänster och system tappar bort betydelsen av civilkurage. Vi vill ha ett starkt civilt samhälle där vi kan ägna oss åt våra hjärtefrågor och också ta ansvar för varandra. Därför har vi drivit frågan om avdragsrätt till ideella organisationer, och nu ingår detta i Alliansens valmanifest. Så där ja, det var strutsen. Men buffeln då?

Buffeln representerar den mentalitet som trampar ned den som inte är fullt lika stark. Störst går först? ...nej, det tycker inte vi. Vi vill  till exempel att alla ska få tillgång till arbetsmarknaden, därför vill vi att det offentliga anställer 10 000 personer med funktionsnedsättningar.

Men gorillan då? Den som sprang runt Göran Hägglund på Drottninggatan i Stockholm och orsakade förvirring bland vanligt folk. Ja, det är väl just det; Vanligt folk ska slippa gå omkring och vara rädda och förvirrade. Vi vill att tryggheten i skolan ska vara fundamental, nolltolerans mot mobbing. Nu är vi trötta på snacket och vill se en verklig förändring. Mer lärartid för eleverna är vad som gör den verkliga skillnaden för osäkra eller skolledsna elever. Valfrihet för familjer är också viktigt. Barn behöver föräldrar. Och trygga barn blir trygga vuxna. låt famljerna bestämma mer!

Vi har också lyft frågan om sk kamphundar. Är det rimligt att folk ska vara rädda i sin egen trappuppgång, eller i sitt bostadsområde för att vissa enstaka djur har fått fel uppfostran? Nej, det tycker inte vi. Och vi vill se över lagarna för detta, inte för att trakassera goda hundägare, utan för att rensa bort slöddret bland hundägare. Det tror vi, vad tror du?

Och så var det då slutligen hyenan.
Hyenan har ett sätt att roffa åt sig som känns ganska olustigt. Och det hela bygger på en total frånvaro av empati och känsla för de som inte är lika snabba fram till bytet. Djungelns lag. Då är det viktigt att politiken gör det möjligt för dessa "andra" att få tillgång till vår gemensamt byggda välfärd. För dessa är det viktigt med ett mänskligare Sverige. Människan är till sin natur lojal, har förmåga till solidaritet och kan dela med sig av sig själv och sina resurser. Det skiljer oss från djurfablerna. Vi måste bland annat ha en vård som är tillgänglig för alla. Därför har Alliansen med Göran Hägglund i spetsen infört en vårdmiljard som har kortat köerna med nästan 50 %. Socialdemokraterna satsade 45 miljarder för samma syfte, men lyckades inte korta köerna, tvärtom.
Med Alliansen kan vi mer.
Med Kristdemokraterna i Alliansen säkrar vi ett mänskligare Sverige.

Anne Catrine Hedman (kd), riksdagskandidat, kommunkandidat Krokom"

Jag tackar dig Anne Catrine för din krönika och önskar dig lycka till framöver.

 


GÄSTBLOGGARE: FINN CROMBERGER (fp)

Denna veckan kommer jag att presentera 3 gästbloggare.
Här kommer då veckans andra gästbloggare, som är Finn Cromberger. Vad jag gillar med Finn är att han är rak, tydlig och en ärlig politiker. Vore jag folkpartist skulle han varit mitt givna kryss i landstingsvalet. Jag hälsar dig välkommen hit till min blogg Finn.
Är inbjuden att "blogga" här . Att blogga är premiär för mig så det blir som
det blir.
Jag är liberal sen mitten av förra seklet. Att vara liberal är för mig att vara
folkpartist. Fast numera har det gått inflation i ordet liberal då väldigt
många anser sig vara det, även om de är moderater, centerpartister,
miljöpartister eller nåt annat. För mig är Folkpartiet och liberaler synonymt.
Jag gillar originalet bäst.

Jag driver personval, det har jag gjort de senaste 10 valen, på gott och ont,
men jag gillar det.
I min kommande valfolder försöker jag profilera mig, tuffa till mig så man ser
skillnaden.
- jag gillar ätbart vilt som jag jagar
-jag gillar inte varg
-jag accepterar björn och lo och vet för lite om järv
-jag gillar skoter, jämställer det med skärgårdsliv
-jag gillar inte burka eller annan huvudmask
-jag vill att vi tar emot flyktingar
-jag vill ha arbetskraftsinvandring
-jag är inte lika intresserad av annan invandring
-jag är tveksam till ensamkommande barn, vem bekostade deras resa och vilket är
syftet
-jag har hört( kanske en skröna) att ensamkommande barn efter några år får
"importera" sina släktingar. Mycket märkligt i så fall .
-betyg är bra
-Skall de som missköter sig vad gäller nikotin, motion, sprit och övervikt ha
exakt samma förutsättningar inom vården som de som sköter sig. Kanske det
skall kosta något att inte ta hand om sig själv. Hur långt sträcker sig
solidariteten kan vara värt att fundera över en stund.
-extremidrottare som de i landslagsklass skall ha särskilda sjukförsäkringar..
borde kanske även krävas av ovanstående grupper.
-Jag vill se EN KOMMUN av hela länet och att det bildas EN REGION av
mellannorrland.
-jag kan tänka mig att sjukvården förstatligas precis som mitt parti vill göra
med skolan

Detta blir mitt korta blogginlägg.

Jag hoppas på din röst i landstingsvalet
Finn

Tack Finn för din krönika.
Vi får hoppas se Alliansen regera även efter valet.


GÄSTBLOGGARE: ANNIE JOHANSSON

Denna veckan kommer minst 2 gäster att presenteras här på bloggen. Uppdateringar kommer att göras måndag, onsdag och fredag.

Idag presenterar jag Annie Johansson, som är riksdagsledamot för Centerpartiet. Varför jag valt henne är för att jag tycker hon är mycket duktig på arbetsmarknadsfrågor och har bra idéer runt det ämnet. Sen skulle det inte förvåna mig ett dugg, om hon får en framstående post i Alliansregeringen om vi vinner valet, som jag får hoppas att vi gör.

Jag hälsar dig Annie välkommen till min blogg.
Här nedan kan ni läsa Annies krönika.

Varför är det så svårt att ha lika rätt till jobb?

I våras besökte jag Sapa, ett riktigt stort företag med 1200 anställda i Sverige och som startades av två driftiga entreprenörer 1963 i Vetlanda i Jönköpings län. Jag var på besök för att diskutera företagets utmaningar under lågkonjunkturen och vilka möjligheter som finns för att skapa fler jobb.

De berättar då för mig att två unga kvinnor, precis innan krisen slog till, hade gått en ledarutbildning i företaget och fått nya ledarbefattningar. På grund av att de i samma veva då fick byta kollektivavtalsområde, hamnade de längst ner i turordningskön och fick lämna företaget när neddragningarna kom.

Det är inte bara små företag som har problem med just en rigid arbetsrätt och stelbenta turordningsregler. Här straffar turordningsreglerna ut unga, driftiga kvinnor som tagit sig till ledarpositioner. Hade de suttit still i båten och stannat kvar på samma, vanliga arbetsplats hade de förmodligen suttit säkert.

Detta exempel beskriver väl hur viktigt det är att skapa en god och solidarisk arbetsrätt där alla har lika rätt till jobb. Där man inte döms ut bara för att man är sist in på arbetsplatsen utan där individens kompetens och företagets behov är det som står i främsta rummet. Snarare än antalet anställningsår.

Det är inte bara driftiga medarbetare som drabbas - de som tar sig framåt och byter kollektivavtalsområde, antingen genom ny arbetsgivare eller ny befattning. Även unga och invandrare träffas hårt av en stelbent och omodern arbetsrätt.

Centerpartiet vill ha en rättvis arbetsmarknad. En arbetsmarknad som ser varje individ och som är i takt med tiden. Dagens arbetsrätt formades på 70-talet och mycket har hänt sedan dess i Sverige och i världen. Den svenska modellen bygger ursprungligen på avtal mellan arbetsmarknadens parter; arbetstagare och arbetsgivare – och inte på stel lagstiftning som vi politiker stiftar.

Centerpartiet vill ha en modern och flexibel arbetsrätt där vi behåller den hårda kärnan i LAS, såsom skydd mot godtyckliga uppsägningar, och lägger ut resten av regleringarna på arbetsmarknadens parter. Då kan varje bransch eller varje avtalsförhållande finna sin praktiska lösning. Det skapar både rörlighet, flexibilitet och det skapar också en rättvisa. Det är inte rimligt att vi har en lagstiftning som bara värnar de etablerade på arbetsmarknaden och inte de som precis kommit in.

Annie Johansson
Riksdagsledamot (C) Värnamo

Jag tackar dig Annie för din krönika och önskar dig lycka till i ditt valarbete.


Gästbloggare: CARINA ZETTERSTRÖM

Denna veckan hälsar jag Carina Zetterström Centerpartiet
välkommen att gästblogga hos mig.
Hon kandiderar till kommunfullmäktige i Östersund.
Hon hade varit mitt givna val att kryssa om jag hade bott
i Östersund.

Foto: Maria & Anna AB

Centerpartiet tar nästa steg mot ett fossilfritt samhälle!

Tack vare Centerpartiets och alliansregeringens miljöbilspremie och skattebefrielse har antalet miljöbilar ökat explosionsartat. Sedan slutet av 2005 har antalet miljöbilar stigit rekordartat, från 23 000 till att ca 330 000 miljöbilar nu rullar på våra vägar. Förvandlingen mot en miljövänlig fordonsflotta har äntligen påbörjats!  

Nu tas nästa steg, Centerpartiets förslag till supermiljöpremie har blivit alliansregeringens förslag. Den ger konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer 40 000 kronor i premie. Med premien kommer avancerade miljöbilar, som elbilar och laddhybrider, att bli attraktiva alternativ för bilköparen. Premien gäller oavsett teknik, men stimulerar de allra bästa miljöbilarna, i dagsläget elbilar och laddhybrider
Sverige och inte minst Jämtlands län är beroende av transporter. Samtidigt som utsläppen från transportsektorn är en stor utmaning. Men trenden är nu äntligen bruten och utsläppen från transporter i Sverige minskar för första gången i historien. Centerpartiets vision är att Sverige år 2030 ska ha en fordonspark som är helt oberoende av fossila bränslen.
Supermiljöbilspremien visar alliansregeringens teknikpositiva hållning gentemot oppositionens bakåtsträvanden. Det är utsläppen vi ska jaga – inte bilisterna!

Rösta på Centerpartiet i valet den 19 september

Carina Zetterström, oppositionsråd för Centerpartiet i Östersunds kommun

Jag tackar dig Carina för din krönika.
Den visar på att vi har bara ett miljöparti värt namnet och det är Centerpartiet,
som inte bara är Alliansens gröna röst utan även riksdagens gröna röst.
Kryssa Carina ni som bor i Östersund!!!


Alliansvimmel från Expo-norr 2010

Här kommer lite alliansvimmel från Expo-norrmässan som var i helgen.
Håll tillgodo. 


 

 

 

 

 

 


Kryssning och Politik!

Hej på er alla!

Nu var det längesen igen jag bloggade.

Sedan sist så har jag varit med på eventet Fest Bal och Bröllop.
Var där med Big Travel. Vi knöt nya bra affärs och kundkontakter.
Det var ett trevligt och festigt event.
Vår hemsida http://www.bigtravel.se/kontor.php?sida=ostersund&id=37
är under förändring också. Den kommer inom det närmsta
att bli uppdaterad. Kika gärna in och få inspiration för en härlig
resa framöver. Det kommer också bli en kryssningskväll med
lite olika inslag. För er som bor i Östersunds närhet tipsar jag om
att komma och bli inspirerade av kryssningar. Detta sker den 6 maj
anmäl er i tid. Platserna är begränsade.

I övrigt så håller jag på att planera för aktiviteter med Alliansens Vänner
här i Östersund med omnejd. Alliansens Vänner kommer att jobba rikstäckande
i samarbete med Allians För Sverige och de 4 allianspartierna. Själv så
är jag just nu partilös men på väg till ett "nytt" parti (läs Centern) ,
och då menar jag nytt parti för mig. Det ska bli kul och spännande.
Men mitt politiska arbete kommer till allra största del att bli med Alliansens Vänner.
Ni som känner er sugna på lite kampanjarbete är välkomna att höra av er.
Ska vi slippa se Mona Sahlin som statsminister så måste vi alla dra vårt strå till
stacken, och hur kul skulle det vara att se denna maskaraprydda
barbiefantasten med toblerone i högsta hugg som statsminister.
Kan någon verkligen ta henne på allvar som hela tiden känner hur
vindarna blåser och bara flyger med. Tänk er själva detta scenario!!
Socialister, före detta Kommunister och miljöflummare ska regera
vårt land tillsammans. NEJ detta måste vi tillsammans sätta stopp för.
Vi ska jobba för mer Allians och mindre Socialism!!!!

Sköt om er och jag önskar er en härlig söndag och
bra start på kommande vecka.

Vinterbilder från Norrland.

Nu långt om länge har jag tagit mig tid för att lägga ut lite vinterbilder
härifrån Jämtland. Nu börjar snart vår härliga vårvinter och detta är
en liten försmak.Ja så kan det se ut när jag och min sambo är ute och tar en söndagspromenad.

Jag lever!

Tänkte att jag måste nästan säga ett par ord här. Det var ett tag sen.
Jag har börjat nytt jobb. Jobbar numer på Big Travel i Östersund, och
det känns helt fantastiskt. Bra ledarskap, bra arbetskamrater, en
härlig positiv atmosfär och trevliga kunder.
Det är ett tillåtande arbetsklimat med respekt för individen och dess
egenskaper. Vår chef coachar oss på ett positivt sätt och ger positiv
feeback. Ja, helt enkelt smittar oss med ett positivt tänkande.


Malaysia (Bild lånad av Rubinresor)

Sen gör det inte saken sämre att vi säljer väldigt bra produkter. I stort
sett allt från tåg/flygresor, charter, kryssningar och specialsydda resor
till alla världens hörn. Det känns riktigt bra!


Namibia (Bild lånad av Rubinresor)

Ja nu har jag gett ett livstecken ifrån mig och kommer att vara bättre
på att uppdatera bloggen framöver.
Vid nästa tillfälle har jag varit i kontakt med Alliansens Vänner, vilka ni för
övrigt kan klicka er in på här på bloggen.


Isfiske!

Ja nu har jag äntligen tinat upp sedan gårdagen.

Gick upp igår morse och kikade på termometern och kunde se att den
visade -25. Ingenting för en inflyttad skåning i Jämtland. Vi satte oss och
åt lördagsfrukost riktigt mysigt när man inte behöver tänka på nå tider
att hålla.
Vad ser jag när jag tittar ut genom köksfönstret när jag sätter temuggen
mot munnen. Jo min goda granne Kurt står och vinkar, naturligtvis fullt
påbyltad med kläder. Jodå han var på väg till oss. Kylan slår emot mig
när jag öppnar dörren. In kommer Kurt lika glad som vanligt. Han undrar
om jag vill följa med ner till sjön och vittja nät, och naturligtvis vill jag det.
Ska väl också tillägga att jag bara varit med en gång innan så det skulle
bli riktigt spännande.Vi kommer ner till sjön (Storsjön). Såååå otroligt vacker vy det är när
man står där nere. Nu ska jag inte gå in i detalj på hur själva vittjningen
gick till men kul var det, kallt var det och fisk fick vi. Det fick vi inte förra
gången. Vi fick en gädda en sik och två öringar. KUL!!! När vi väl var klara
så trodde jag att mina fingrar hade trillat av för jag kände inte dom.Kurt var som vanligt snäll och tyckte att jag skulle få öringarna eftersom
jag hjälpt till. Kul:-) Idag tillagade Susanne den och vi åt den till
middag. MUMS. Hon är en stjärna på matlagning. Mat Tina släng dig i väggen.Ja detta var lite om vad en skåning som jag kan vara med om, om man
bor på rätt ställe och träffar rätt människor. Tack Kurt för ännu en
naturupplevelse. (Förra gången tog han mig med på jakt).
Vem vet. Kanske en jaktlicens i framtiden.
Hoppas ni alla haft en riktigt trevlig helg.

Vi har alla ett val.

Den sista tiden har jag funderat mycket över hur människor ska kunna
lita på varandra. Jag vill inte själv gå och vara misstänksam mot att
alla vill på ett eller annat sätt illa. Det går inte att leva ett sånt liv.

Är stoltheten så viktig så man till varje pris måste gå ut som "segrare"??
Måste man till och med köra över andra och ljuga sig ur situationer, bara
för att rädda sitt eget skinn. Själv tycker jag det är en styrka att kunna
erkänna sina fel och brister, att kunna ha den självinsikten och kunna ställa
sig själv utanför.

Det är varje individs eget val om man ska tillåta sig att påverkas av sin
omgivning. Det är inte alltid lätt, men fullt möjligt att göra sina egna val.
Både hur  man ska må och hur man ska möta andra människor. Vi får aldrig
glömma att vi alla är olika och måste också få vara det.

Men hur gör vi när en individ inte kan se sin del i en konflikt t.ex.?
Hur gör vi när vi känner oss känslomässigt sargade? Med andra ord inte
haft den styrkan och gjort valet att inte ta åt sig vad och hur omgivningen
försöker skada.

Javisst är det intressant i mötet mellan människor. Själv tror jag att om vi
bemöter alla med kärlek och förståelse, blir livet enklare att leva både för
oss själva och vår omgivning.
Eller vad tror ni?


OS i Vancouver.

Nu har jag för första gången i mitt liv provat att åka skidor på längden.
Min instruktör var Susanne Bring, min sambo som har stor erfarenhet
av skidåkning.
Jag kunde ganska snabbt konstatera att OS i Vancouver ligger lite väl tajt
i tiden, för att jag ska kunna nå min formtopp.

Till att börja med så var det inte alldeles enkelt till att få skidan att ligga still
när jag skulle sätta pjäxan. Inte blev det enklare när jag skulle sätta dit
den andra pjäxan. När jag skulle sätta dit höger pjäxa i höger skida, vad händer
då??? Jo!!!!! Vänster skida  med tillhörande pjäxa som sitter i bindningen
far baklänges, precis som mitt vänstra ben. Men efter lite envishet
så fick jag i även den högra pjäxan. Bambi på hal is fick en helt annan dimension
när väl båda skidorna var på.

Nu började färden. Plan mark och snö med mig på skidor gick framåt.
50 meter senare så var det enligt mitt tycker en backe nerför, då fick jag
instruktionen att jag skulle åka med ena skidan i spåret och ploga med den
andra, vilket jag också gjorde en liten bit. Efter en liten bit trillade jag baklänges
men fortfarande satt skidorna på. Då sa min instruktör: Jag glömde tala
om att man trillar ibland när man är nybörjare. Då förstod jag att det var nog
enklast att åka barnrundan så jag snabbt kom tillbaks på plan mark. Efter en liten
bit fick jag lite halvpanik!!! Vad gör jag om det blir för brant upp? Hur får man
av skidorna om det skulle behövas? Ja, frågorna började hopa sig i mitt huvud.
Men skam den som ger sig. Jag tog mig tillbaks på plan mark och där åkte jag
fram och tillbaks. Höger skida fram och staka med vänster stav, vänster skida
fram och staka med höger stav. Ja sådär höll jag på.
Och tro det eller ej, så var det riktigt kul även om det var ganska jobbigt.
Nu ser jag fram emot långa skidfärder fram på vårvintern som är fantastisk här
i Jämtland.

Men som sagt OS i Vancouver ligger för nära i tiden.
Stort tack till min sambo Susanne som gjorde vad hon kunde för att försöka
lära en 44-årig skåning att åka skidor.

Önskar er alla en trevlig söndagskväll!

Du väljer.

Ja nu sitter jag här och har hur många ämnen som helst som jag vill skriva om,
men kan inte bestämma mig.
Funderade på, varför blir det en jordbävning i ett land som redan har det
eländigt? Kan bli undrande som troende kristen.
Varför missbrukar man sitt förtroende som en person gjort i Röda Korset?
Fick en fråga från en av mina bloggläsare som undrade vad Alliansregeringen
gjort för de sjuka och arbetslösa. (Tycker det är en bra fråga som jag skulle
kunna skriva om).
Ska vi bemöta eller ignorera Sverigedemokraterna?
Vilka borde få årets grammisar????
Ja listan kan bli hur lång som helst.......

Tänkte att ni bloggläsare ska få avgöra vilket som ska bli mitt nästa
blogginlägg. Ni får så länge hålla tillgodo med en låt från mitt just nu
favoritalbum. Nämligen Sonic Boom med Kiss!!!!


Rätten att vara anonym.

Det är trevligt när min blogg berör på ett eller annat sätt. De är det som
är meningen också. Däremot är det mindre trevligt när folk kommenterar
inläggen anonymt. Gör man en kommentar i min blogg tycker jag det
hör till god ton att man också vågar stå för det som man tycker, och
gör man inte det kan jag bara beklaga att jag har läsare som är så
fega så de inte kan stå till det de tycker.

Anonymitet är en viktig del i samhället och en del av den personliga
integriteten. Men när det rör sig om rena personangrepp så tycker jag att
man missbrukar rätten att vara anonym.

Jag vill också tacka alla de som läser min blogg och de som tycker till,
genom att maila mig privat. Det är också ett sätt, om man inte vill ge sig
tillkänna här på bloggen.

Framöver kommer jag att uppdatera bloggen lite flitigare än vad jag gjort
under julhelgerna. Jag kommer att lägga krutet på mycket av det som
alliansregeringen gjort under sin mandatperiod hitills. Det innebär att det
kan bli både ris och ros.

GOTT NYTT ÅR!!!!!!

Ikväll blir det nyårsfirande hos goda vänner med god mat och dricka.
Temat för kvällen blir Italienskt. Med andra ord stilrent och smakfullt.
Vad ska ni göra ikväll?

Jag önskar er alla ett riktigt Gott Nytt År!


Jul i harmoni.

Ja nu känns det som om julen är över, men visst är det lite kvar av den.
I år blev det lite annorlunda firande av julen.
Vi firade redan den 23:e dec med familjen, och på julafton åkte jag och Susanne
till Nälden till hennes föräldrar. Vilken god mat vi fick Ragna (Susannes mamma) är
helt otrolig på att laga mat. En riktig mysig kväll trots inga barn:-)

Julaftonen avslutades med midnattsmässa i Ås kyrka, som var stämningsfull och fin.
Susanne var med och delade ut nattvarden. (kände mig något stolt).
Kören med Hjördis Lindé i spetsen var duktiga och sist men definitivt inte minst
så firade vi midnattsmässan med våra vänner Henrik och Mikaela, (tack för att
ni finns och är så fina människor).


Susanne och Nemo

Jag har i och för sig lovat att inte använda min blogg som någon dagbok, men jag
kunde inte låta bli att dela med mig lite av min jul:-).

Jag önskar er alla en riktigt God Fortsättning av julen.

God Bless.

Julklapp!

Idag är det dan före dan före dopparedan.
Nu är det verkligen nära. Långt om länge så börjar det bli klart med julklapparna.

I år provade vi att beställa på nätet. Mmmmm det var inte speciellt svårt att
göra själva beställningen MEN. Ja, jag blir trött bara jag tänker på det.
Vad hände efter själva beställningen? Det kom en avi som talade om att i stort
sett allt var restnoterat, vilket innebär att det ska skickas när det kommer in igen.
För säkerhets skull ringde jag och kollade. Jo så långt stämde det, och skulle skickas
när de fick hem det igen. Nästa bud var att leverantören skulle ta bort artikeln från
sitt sortiment. Ja, jag ska inte vara tjatig. Slutresultatet blev att det viktigaste inte kom.
Med tanke på alla telefonsamtal och tid det tog så hade det blivit billigare att handla
på stan till ordinarie pris.
Ska i ärlighetens namn också säga att det var bara en leverantör som var så dålig.
På de andra sajterna vi handlade på funkade hur bra som helst.Nu är i stort sett alla klappar köpta men inte inslagna ännu. Vi kommer att fira
jul i 2 dagar och det ska bli riktigt kul. I julhelgen tänkte jag bara ta det lugnt, läsa, gå i
kyrkan, äta god julmat, se på film, promenera ja inte stressa eller göra det jag inte vill.
Men tyvärr har jag inte hittat någon rökad ål här uppe. Det hör ju annars julmaten till.

Tycker också vi ska skänka våra medmänniskor som har det jobbigt under en sån här
helg en tanke. Kärlek ska vi verkligen slösa med, den kan man aldrig sprida för mycket av.

Önskar er alla en riktigt God Jul!
God bless.


Medmänsklighet!

Visst har jag klagat innan här på bloggen om hur kasst det är med importerad vinter,
men nu äntligen har vi fått vår riktiga vinter. Nu får vi hoppas att vintern stannar och
att det blir några grader mildare. I morse när jag for till jobbet så hade vi -21c.
Jag ska inte komma och påstå att det var skönt, men det var vinter.

Det fick mig att tänka på de som inte har någonstans att ta vägen i denna kylan.
Visst är det tragiskt att behöva ligga ute oavsett väder, men personligen så tycker
jag det är katastrofalt att vi inte hjälper dessa människor. Jag menar inte att vi ska
tycka synd om, för det blir inget bättre av. Även dessa sjuka, missbrukare ja de som
hamnat utanför totalt har säkerligen i de flesta fall även de jobbat och betalat skatt.
Ska de inte få del av vårt skyddsnät för att de av någon  anledning hamnat totalt snett?
Vi borde skämmas som inte tar hand om ALLA våra medmänniskor.Har någon, någon gång bestämt sig för att: Nu ska jag bli alkoholist. Nu ska jag bli
missbrukare. Nu ska jag se till att få dålig ekonomi så att jag inte kan betala hyran och
bli vräkt. Har någon, någon gång bestämt att: Jag ska bli totalt psykiskt sjuk så jag tappar
kontrollen över allt. NEJ, naturligtvis inte. Men när vissa giriga röster får göra sig hörda
så är det lätt att tro att alla de som hamnat i det totala utanförskapet själva har velat det.
Vi har en skyldighet att hjälpa våra medmänniskor, när någon hamnar i nöd, och
naturligtvis ska vi också se till helheten och ställa krav med motprestation. Vi ska fånga
upp hela människan och jobba på långsiktighet. Men först göra akutinsatser.

Nej jag vill se mer medmänsklighet, mer solidaritet, mer omtanke och mer kärlek.


Tidigare inlägg
RSS 2.0